MISIONI YNE

• Të ruajmë politikën tonë për ‘Kënaqësinë e Pakushtëzuar të Klientit’, e cila është parimi bazë i kompanisë sonë;

• Të prodhohet ushqim në standardet universale të shëndetit dhe higjienës,

• Të rrisim cilësinë e jetës së shoqërisë sonë në të gjitha aspektet me projektet tona të Përgjegjësisë Sociale;

• Krijimi i miqësive afatgjata të bazuara në besimin reciprok, respektin dhe dashurinë me klientët tanë në vend të marrëveshjeve afatshkurtra të biznesit të orientuara drejt fitimit;

• Metodat dhe teknikat moderne në sektorin e hotelierisë dhe ushqimit, në përputhje me realitetin kombëtar, rajonal, ekonomik dhe kulturor të klientëve, pa kompromentuar cilësinë dhe higjenën; Duke vazhduar traditën tonë të shërbimit miqësor.

VIZIONI YNE

• Të mbrojmë dhe të rrisim cilësinë dhe besueshmërinë tonë;

• Të ndjekim dhe zbatojë teknologjinë;

• Të mbajmë gjallë frymën ekipore të të gjithë punonjësve që përbëjnë Bereqet;

• Të ruajmë pozicionin tonë ndër kompanitë kryesore me investimet dhe markat tona të reja.