Bereqet Shpk,

Ndër politikat e cilësisë që ndjekim është të sigurojmë një mjedis efikas dhe të sigurt ku inkurajohet pjesëmarrja dhe puna ekipore e punonjësve tanë, inkurajohen qasje novatore dhe krijuese, 
Ne angazhohemi të kryejmë të gjitha aktivitetet tona në përputhje me qasjen e përmirësimit të vazhdueshëm, së bashku me analizën e bazuar në rrezik dhe mundësi.

Një tregues i cilësisë dhe seriozitetit që na karakterizon është paisja e mallit që nga porositja, depozitimi përdorimi e deri tek servirja me certifikatëm ISO 9001:2000 , HACAP që përmbush standartet e kërkuara profesionale; 

Ekipki i prodhimit sigurohet që shërbimi që ofrojnë të jetë konform rregullava dhe standarteve të Covid-19. Ambjenti dezinfektohet rregullisht dhe cilësia e prodhimt analizohet cdo ditë.