Bereqet Catering filloi aktivitetin e tij në vitin 2007. Me një eksperiencë 14 vjecare dhe 7 qendra prodhimi Bereqet Catering shprëndan ushqim në shumë institucione.

Një inxhinier ushqimor, 4 teknikë ushqimor, specialistë ushqimi dhe personel shërbimi 110 veta.

MISIONI YNE

• Të ruajmë politikën tonë për ‘Kënaqësinë e Pakushtëzuar të Klientit’, e cila është parimi bazë i kompanisë sonë;

• Të prodhohet ushqim në standardet universale të shëndetit dhe higjienës,

• Të rrisim cilësinë e jetës së shoqërisë sonë në të gjitha aspektet me projektet tona të Përgjegjësisë Sociale;

• Krijimi i miqësive afatgjata të bazuara në besimin reciprok, respektin dhe dashurinë me klientët tanë në vend të marrëveshjeve afatshkurtra të biznesit të orientuara drejt fitimit;

• Metodat dhe teknikat moderne në sektorin e hotelierisë dhe ushqimit, në përputhje me realitetin kombëtar, rajonal, ekonomik dhe kulturor të klientëve, pa kompromentuar cilësinë dhe higjenën; Duke vazhduar traditën tonë të shërbimit miqësor.

VIZIONI YNE

• Të mbrojmë dhe të rrisim cilësinë dhe besueshmërinë tonë;

• Të ndjekim dhe zbatojë teknologjinë;

• Të mbajmë gjallë frymën ekipore të të gjithë punonjësve që përbëjnë Bereqet;

• Të ruajmë pozicionin tonë ndër kompanitë kryesore me investimet dhe markat tona të reja.

Bereqet Shpk,

Ndër politikat e cilësisë që ndjekim është të sigurojmë një mjedis efikas dhe të sigurt ku inkurajohet pjesëmarrja dhe puna ekipore e punonjësve tanë, inkurajohen qasje novatore dhe krijuese, 
Ne angazhohemi të kryejmë të gjitha aktivitetet tona në përputhje me qasjen e përmirësimit të vazhdueshëm, së bashku me analizën e bazuar në rrezik dhe mundësi.

Një tregues i cilësisë dhe seriozitetit që na karakterizon është paisja e mallit që nga porositja, depozitimi përdorimi e deri tek servirja me certifikatëm ISO 9001:2000 , HACAP që përmbush standartet e kërkuara profesionale; 

Ekipki i prodhimit sigurohet që shërbimi që ofrojnë të jetë konform rregullava dhe standarteve të Covid-19. Ambjenti dezinfektohet rregullisht dhe cilësia e prodhimt analizohet cdo ditë.

 
 
 

Bereqet Shpk,

  • Sigurimi i një mjedis efikas dhe të sigurt ku inkurajohet pjesëmarrja dhe puna ekipore e punonjësve tanë, inkurajohen qasje novatore dhe krijuese, 
  • Përmbushja e të gjitha detyrimeve për të përmirësuar dhe përditësuar vazhdimisht efektivitetin e shërbimit,
  • Ruajtja e sigurisë dhe cilësisë së produktit në nivelin më të lartë
  • Përpjekja e vazhdueshme e furnitorve tanë dhe palëve të tjera të interesit për të kaluar përtej pritshmërive tona,
  • Integrimi në mënyrë efektive në industri për të qenë një udhëheqës,
    Angazhimi në kryerjen e të gjitha aktiviteteve në përputhje me qasjen e përmirësimit të vazhdueshëm, së bashku me analizën e bazuar në rrezik dhe mundësi.